ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی – ارتز و پروتز
(Technical Orthopedics –Orthosis and Prosthesis)
ارتز و پروتز شاخه‌ای از خدمات توانبخشی است كه شامل ساخت وسايل كمكی ارتزی و اندام‌های مصنوعی می باشد. ارتزها وسايلی هستند كه به منظور حمايت از اندام آسيب ديده مورد استفاده قرار گرفته و در بسياری از موارد پس از اعمال جراحی ضرورت پيدا میكنند. هم‌چنين در موارد ضعف يا فلج اندام (از قبيل فلج مغزی، ضايعه نخاعی و …) يا بدشكلی های اندام و ستون فقرات (مشكلات دست، پا، زانو و انحرافات ستون فقرات) استفاده از ارتزها موجب تسريع و بهبود روند توانبخشی شده و حتی بخش ضروری اين روند به حساب می آيد. اندام‌های مصنوعی از قبيل دست و پای مصنوعی به عنوان جايگزينی برای بسياری از عملكردهای اندام از دست رفته مورد استفاده قرار گرفته و گاهی اوقات نيز به ويژه در مورد دست و انگشت مصنوعی جنبه زيبايی اندام را تأمين می كنند.


گروه ارتز و پروتز بيمارستان لاله بعنوان زير مجموعه بخش طب فیزیکی وتوانبخشی از بدو تأسيس اين بيمارستان با ارايه كامل خدمات ارتز و پروتز در جهت افزايش كيفيت درمان و توانبخشی سعی در ارتقای رضايتمندی بيماران و كادر درمانی داشته است. اين گروه با بهره‌گيری از كادری مجرب و دانشگاهی و با استفاده از جديدترين متدهای طراحی و ساخت انواع رايج و مدرن ارتز و پروتز در خدمات بيماران مراجعه کننده می باشد.


به این پست امتیاز دهید.
Rate this post